FRUKOSTMÖTE OM CAMPUS NÄCKROSEN

header_nackrosen_tham_videgard

Vy från Götaplatsen. Bild: Tham Videgård Arkitekter

Campus Näckrosen, ett stenkast söder om Götaplatsen, ska utvecklas till ett centrum för konst och humaniora. Engagerade grannar protesterade tidigt mot de planer som Akademiska Hus arbetat fram tillsammans med Göteborgs universitet, Fastighetskontoret, Göteborgs Stad och Higab. Först efter ett omfattande dialogarbete med närboende kunde den negativa starten vändas till en positiv resa för alla inblandade. Som vi tidigare har skrivit här på bloggen så har Radar genom Joakim Forsemalm varit delaktiga i att bygga denna dialogprocess.  Read the rest of this entry »

GRÄNSLANDET MELLAN STADS- OCH INFRASTRUKTURPLANERING

Gränslandet mellan stads- och infrastrukturplaneringFörra veckan var Radars medarbetare Linnea på kurs i Kvalificerad processledarutbildning, som anordnas av KTH i samarbete med GR. Kursen handlar om ledarskap i komplexa stadsutvecklingsprojekt. I kursen varvas teori med konkreta övningar. Kursdeltagarna kom från hela landet med olika bakgrund från trafikplanering och planering från nationell till lokal skala, vilket bidrog till livliga diskussioner och ett bra samtal om oändligt många viktiga frågor som rör samhällsplanerarens vardag, erfarenheter, roll och processen.

Read the rest of this entry »

4 PÅGÅENDE VATTENFRONTER

Inre hamnen i Norrköping

Kontoret arbetar just nu med utvecklingen av Frihamnen i Göteborg, Västerport i Varberg, Inre hamnen i Norrköping och Kanikenäsholmen i Karlstad. 4 olika projekt i hamnmiljö, men med mycket gemensamt. Läget är ofta bra, både när det gäller potentialen i att skapa fantastiska stadsmiljöer och när det gäller kommunikationer, närhet till stadskärna osv. Historien är ofta närvarande i olika former av strukturer, byggnader och objekt, vilket bidrar till att skapa autentiska och intressanta miljöer. Marken är ofta förorenad, vilket ställer stora krav på åtgärder. Fördelen är att smutsen tas om hand en gång för alla.

Read the rest of this entry »

STATIONSORTER FÖR HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGARNA

stationsorter_for_hoghastighet_header

Idag meddelar Sverigeförhandlingen att man kommer att inleda förhandlingar med 13 stationsorter längs det planerade nätet av nya stambanor i södra Sverige för höghastighetståg. Utvecklingspotential i bostadsbyggande och samhällsutveckling har varit viktiga parametrar liksom landskapets helt grundläggande förutsättningar. Radar och ”Befaringsbyrån” har tagit fram den översiktliga landskapskaraktärsanalys som utgjort underlag.

Read the rest of this entry »

SOCIALA INNOVATIONER & FLYKTINGVÄLKOMNANADE – WORKSHOP 15/3!

Basic CMYK

 

JPI Urban Europe-projektet SEiSMiC – om sociala innovationer i/för städer (www.seismicproject.org) är inne på sitt sista verksamma år. SEiSMiC är ett samarbetsprojekt mellan IQ Samhällsbyggnade, Chalmers, Mistra Urban Futures och Radar arkitektur och planering och bygger på 10 Europeiska städers och länders arbete kring sociala innovationer. Projektet växlar mellan nationella nätverksmöten och internationella fora (i Bryssel) där syftet är att skapa nationella nätverk och internationella kunskapsutbyten. Nu bjuder projektet in till nästa nationella nätverksmöte, i Göteborg den 15/3.

Read the rest of this entry »